Modell hamnVisionsgruppen har gjort ett omfattande arbete om hur FBK ser på utvecklingen av vår hamn.

Ta del av informationen i bifogade dokument:

Med vänlig hälsning, Visionsgruppen

Translate »