Styrelsen


Rickard Sommarin

Rickard Sommarin

Ordförande, Ordinarie ledamot, Ansvarig för Miljö och Säkerhet samt Blå Flagg

Telefon:   0703-342665

E-post: ordf@falsterbokanalen.se eller miljo@falsterbokanalen.se

Rickard valdes in som styrelseledamot 2015 och valdes till ordförande 2016.

Susanne Thomée

Susanne Thomée

Vice Ordförande, Ordinarie ledamot, Ansvarig för Ungdomskommittén

Telefon: 0733-50 08 54

E-post: ungdom@falsterbokanalen.se

Susanne valdes in i styrelsen på årsmötet 2012.

Michael Kristensson

Michael Kristensson

Ordinarie ledamot, Anläggningsansvarig för Hamnen

Telefon: 0703-318367

E-post: hamnen@falsterbokanalen.se

Michael valdes in på årsmötet 2016 och ansvarar för Hamnanläggningen.

Börje Svensson Widerström

Börje Svensson Widerström

Ordinarie ledamot, Ansvarig för Aktiviteter och Utbildning

Telefon:  0708-455257

E-post: aktivitet@falsterbokanalen.se

Börje har många års erfarenhet av att arbeta i FBK’s styrelse i olika roller. Från 2017 ansvarar Börje främst för Aktiviteter i och omkring klubben.

Per-Jonas Qvist

Ordinarie ledamot, Ansvarig för Tävlingskommittén samt ledamot i Ungdomskommittén

Telefon: 0709-39 39 41

E-post: tavling@falsterbokanalen.se

Per-Jonas valdes in på årsmötet 2017 och ansvarar för klubbens tävlingsverksamhet.

Christer Jakobsson

Christer Jakobsson

Ordinarie ledamot, ansvarig för Juridik

Telefon: 0707-817813

E-post: styrelsen@falsterbokanalen.se

Christer valdes in på årsmötet 2016. Ansvarar för juridiska frågor.

Rodika Klinge

Ordinarie ledamot, Kassör

E-post: kassoren@falsterbokanalen.se

Rodika valdes in på ett fyllnadsval under höstmötet 2016. Ansvarar för den ekonomiska redovisningen samt administrativa frågor.

Bosse Körner

Suppleant, Anläggningsanvarig klubbhus

Telefon: 0705-12 67 50

E-post: hamnen@falsterbokanalen.se

Bosse valdes in på årsmötet 2017 och är Anläggningsansvarig Klubbhus och övriga byggnader.

Ann Kristin Olsvold

Suppleant, Ansvarig för Informations-, Marknads- och PR-aktiviteter

Telefon: 0709-166041

E-post: pr@falsterbokanalen.se

Ann Kristin valdes in på årsmötet 2017. Ansvarar för sponsor och PR-aktiviteter samt delaktig i Ungdomssektionen.

Per Gullstrand

Suppleant

Telefon: 0705-245844

E-post: hamnen@falsterbokanalen.se

Per valdes in på årsmötet 2016 och ansvarar tillsammans med Michael Kristensson och Bosse Körner för Hamnanläggningen.

Jörn Plato

Jörn Plato

Revisor

E-post: revisor@falsterbokanalen.se

Jörn valdes in på ett tidsbegränsat uppdrag som styrelseledamot på höstmötet 2015. Som aviserades på höstmötet avgick Jörn som styrelseledamot på årsmötet 2016 och fortsätter istället som revisor.

Peter Larsson

Peter Larsson

Revisor

Telefon: 070-5481577

E-post: revisor@falsterbokanalen.se

Peter valdes som revisor på årsmötet 2016.


 

Valberedningen

 

Valberedningens ordförande är Gert-Ove Nilsson

Mail: valberedning@falsterbokanalen.se

Telefon: 0705-916168

Övriga medlemmar i valberedningen är:

Inge Kvist: 0705-456484

Valberedningen tar gärna emot förslag på medlemmar som vill arbeta i styrelsen och/eller sitta med i någon av våra kommittér.

Translate »