Årsmötet beslutade att utse två nya hedersmedlemmar för att de har bidragit mycket till klubbens utveckling. Båda har lagt ner otroligt många timmar av ideellt arbete.

1. Lars-Erik Möller har varit medlem sedan slutet av 60-talet, och har suttit i styrelsen i många år. Förutom de senaste 6 åren som ordförande har han innehaft befattningarna som klubbmästare, sekreterare, ansvarat för turbåtskommittén (numera aktivitetskommittén) samt varit hamnmästare under många somrar.

2. Jörn Plato har arbetat sammanlagt 14 år i styrelsen. Hans första period i styrelsen var 1988 till och med 1993, varav de sista två åren som ordförande. Under den senaste perioden har han gjort sju år som kassör och ett år på miljösidan.