Jag och styrelsen vill rikta ett stort tack för en mycket stor insats på arbetsdagen , riktig mycket blev gjort och bra utfört .
Tack Micke.

Translate »