Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.
Höllviken 2018-02-06
Avisering om Årsmötet 2018
Årets årsmöte kommer att hållas den 22 mars 2018 i FBK,s klubbhus.
Tid 19.00
Handlingarna till mötet tillhandahålles enligt stadgarna.
Styrelsen i FBK

Translate »