Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.

Höllviken 2017-09-29

Årets Höstmöte kommer att hållas onsdagen den 15 november 2017 i FBK,s klubbhus.
Tid 19.00
Handlingarna till mötet tillhandahålles enligt stadgarna.  

Styrelsen i FBK