Bästa medlemmar,

nu är det hög tid för årets klubbtjänstdagar. Den 2 – 9 – 16 april skall hamnen förberedas för den stundande sommarsäsongen.

Anmäl dig på hamnkontoret genom att skriva upp dig i avsedd pärm för klubbtjänst.

Väl mött,

Styrelsen

Translate »