Den 1/10  börjar vintertider på bron.
Öppning kl 6.30 och 18,30.