Mastskjulsavgift vintern 2010 -2011

Mastskjulsavgift för vinterförvaringen utgår med SEK 100:- / mast
Var vänlig betala till: Postgiro 539967-0 eller Bankgiro 181-7758
Uppge Landplatsnummer och att betalningen avser mastskjulsavgift 2010-2011

Translate »