Tips förtöjning

Däck är inte så bra

Förklaringen är att däcken förvisso ligger ( om de flyter ) i vattenytan och blir en ganska bra ryckdämpare, men där stannar det positiva med däck. Beroende på vattenståndet så kan de fastna under plaströret, eller vid kraftig vind griper de om plaströret som då jobbar sig upp. Det är långt ifrån alla plaströr som går att trycka ner med handkraft och då får vi hyra in utrustning för att trycka ner dem vilket skapar merjobb. Vissa pålar har 1-3 gamla däck som sitter kvar under vattnet och skall nu bort till en helt onödig kostnad för klubben.

Nya stolpar (våren 2018) är något högre än de äldre, detta för att möta höga vattenstånd och följaktligen slutar plaströret bara 0,7 m under normalvattenståndet mot tidigare 1 m .

En ögla som löper på stolpen och ryckdämpare på förtöjningstampen fungerar alldeles ypperligt bra. Fäst en mindre lina i öglan och i pål toppen som håller öglan ca 0,5m över normalvattenståndet.

Fånglinor

Ni som ligger på H-bryggan och nu får nya kraftigare stolpar (2018) och vill ha fånglinor så går det bra mellan den yttre och mittpålen men absolut inte i flytbryggan. Dessa fånglinor var en bidragande orsak till brygg haveriet sommaren 2017. En annan stor orsak var extremvattenståndet 4/1 – 2017 samt alla de stora tyngre gästbåtar som förtöjde längs flytbryggan på våren och sommaren samt hjälp av NO stark vind som orsakade haveriet på schacklarna i bojförankringarna.

Translate »