Dokument inför medlemsmöten

Årsmöte 2020

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Valberedningens förslag
Proposition Hamnreglementet

Höstmöte 2019

Kallelse till Höstmöte
Verksamhetsplan 2020
Budget till höstmötet

Årsmöte 2019

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Valberedningens förslag
Motion Sjöscouterna
Motion Trailerparkering

Höstmöte 2018

Kallelse till Höstmöte
Verksamhetsplan 2019
Budget till höstmötet
Förslag till hamnreglemente

Årsmöte 2018

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Valberedningens förslag
Motioner
Svar på Roths motion
Propositioner

Årsmöte 2017

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Stadgeändring
Valberedningens förslag
Motioner

Årsmöte 2016

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balans- & Resultaträkning
Revisionsberättelse
Revisionsberättelse Ulf Dahl
Valberedningens förslag
Propositioner

Translate »