Välj en sida

Dokument inför medlemsmöten

Årsmöte 2024

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Resultatrapport mot budget 2023
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Proposition
Motion, finns inga

Höstmöte 2023

Kallelse till Höstmöte
Verksamhetsplan 2024
Budget till höstmötet

Extra föreningsmöte 2023-07-06

Dagordning
Beslutsunderlag Båtplatser i kanalen
Fullmakt

Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte
Verksamhetsberättelse 2022
Resultatrapport mot budget 2022
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Proposition, finns inga
Motion
Svar på motion

Höstmöte 2022

Kallelse till Höstmöte
Verksamhetsplan 2023
Budget till höstmötet
Förslag prissättning gästplatser 2023
Motioner till höstmötet

Årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse 2021
Balansrapport 2021
Resultatrapport 2021
Valberedningens förslag
Proposition, finns inga
Motioner, finns inga

Höstmöte 2021

Kallelse till Höstmöte
Verksamhetsplan 2022
Budget till höstmötet

Årsmöte 2021 (perioden 2020-2021)

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse 2020
Balansräkning 2020
Resultaträkning 2020
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Proposition Hamnreglementet
Motioner, finns inga
FBK instruktioner digitalt årsmöte
FBK instruktioner digitalt årsmöte, intro sida

Höstmöte 2020, inställt

Verksamhetsplan 2021
Budget 2021
Proposition Hamnreglemente förslag ändringar 2021

Årsmöte 2020, inställt

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balansräkning 2019
Resultaträkning 2019
Valberedningens förslag
Proposition Hamnreglementet

Höstmöte 2019

Kallelse till Höstmöte
Verksamhetsplan 2020
Budget till höstmötet

Årsmöte 2019

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Valberedningens förslag
Motion Sjöscouterna
Motion Trailerparkering

Höstmöte 2018

Kallelse till Höstmöte
Verksamhetsplan 2019
Budget till höstmötet
Förslag till hamnreglemente

Årsmöte 2018

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Valberedningens förslag
Motioner
Svar på Roths motion
Propositioner

Årsmöte 2017

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Stadgeändring
Valberedningens förslag
Motioner

Årsmöte 2016

Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Balans- & Resultaträkning
Revisionsberättelse
Revisionsberättelse Ulf Dahl
Valberedningens förslag
Propositioner

Translate »