Välj en sida

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte 2018

2018-03-22 - 19:00 - 22:00

Årets årsmöte kommer att hållas den 22 mars 2018 i FBK,s klubbhus.

Plats: Klubbhuset
Tid: Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 19.00
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare
6. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
för senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motion om revidering av hamnreglementet.
12. Propositioner (förslag till revidering i hamnreglementet)
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisor och revisorsuppleanter
15. Val av valberedningen
16. Årsmöte avslutas
2018-03-06
Styrelsen

Detaljer

Datum:
2018-03-22
Tid:
19:00 - 22:00
Translate »