Välj en sida

Nya bryggor i kanalen

Då nuvarande infrastruktur i Falsterbokanalen är i sådant dåligt skick att pålar och fundament (balkar/räls) är genomrostade, måste dessa bytas ut. I enlighet med våra medlemmars beslut, har vi således startat ett projekt för att ersätta befintlig infrastruktur med ny.

Projektet avser ersätta nuvarande bryggor i Falsterbokanalen med nya flytbryggor där våra existerande Y-bommar monteras. De platser som ligger innanför slussen berörs inte i detta projekt.

De aktiviteter som är inkluderat i projektet är:

  • Pålning och montering av bryggor
  • Montering av nya landgångar
  • Ersätta nuvarande trappor ner fför slänten
  • Montering av grindar med lås

Milstolpe är att vara klara med projektet senast mitten av April.

Nuvarande status:

  • Bryggor beställda och planerad leverans i Februari
  • Detaljplanering pågår för leverans och montering
  • Planering pågår för montering av Y-bryggor, grindar och lås
Translate »