Välj en sida

Inbjudan Öresundracen

Inbjudan till Öresunds-Racen

Söndagen den 25 juni 2017, Falsterbokanalens Båtklubb

Öresunds-Racen är nybörjartävlingar i Optimist och Feva, för de som vill prova på att kappsegla eller redan tävlar på Grön nivå.

1. Tidsprogram

Söndagen den 25 juni 2017

8:30-10:00     Registrering vid klubbhuset
10:00               Rorsmansmöte
10:55               Tid för första varningssignal
Tre kappseglingar är planerade och varje segling beräknas ta ca 20 minuter. Ingen start efter kl. 15:00 Prisutdelning efter dagens seglingars slut. Efter seglingarna bjuds seglarna på grillad korv och dryck.

2. Anmälan/registrering

Optimistseglare behöver inte föranmälas, men för att underlättat vår planering ser vi gärna att anmälan görs innan 20 juni på www.falsterbokanalen.se Feva-besättningar anmäls senast 20 juni på www.falsterbokanalen.se Anmälningsavgiften är 100 kr för Optimist och 150 kr för Feva och betalas kontant på plats vid registrering. Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 10:00 på tävlingsdagen.

3. Bana

Kappseglingarna genomförs på vattnet utanför Falsterbokanalen. Banan förklaras av våra coacher innan tävlingen. En banskiss kommer finnas i seglingsföreskrifterna som lämnas ut vid registreringen. Det kommer finnas coach-båtar på vattnet som hjälper alla seglare att hitta runt banan.

4. Regler

Tävlingen genomförs enligt Gröna kappseglingsregler. Reglerna är enkla och kommer att förklaras av våra coacher innan tävlingen. Reglerna finns även att läsa på SSFs hemsida: http://www.svensksegling.se/Utbildning/forledareochfunktionarer/tranare/TranareGron/

5. Priser

Alla som startar får pris.

Obs!
Eventuellt medföljande RIB-båtar sjösättes på östra sidan av Falsterbokanalen vid sjösättningsramp.

Translate »