Välj en sida

Ungdomskommittén

Ansvarig Vile Reischman
Telefon:  0725-54 83 89
E-post: ungdom@falsterbokanalen.se

Ungdomskommittén har till uppgift att bedriva aktiv jollesegling i FBK genom att erbjuda våra juniorer träningseglingar och sommarkurser. Veckoträning arrangeras under sommaren. Se mer info under seglarskolan.

I Ungdomskommittén ingår:
Rikard Roth
Elin Meynert
Kathrin Fremberg
Anders Thulin
Per-Jonas Quist
Martin Strandberg
Jens Heyn Laurberg

 

Aktivitetskommittén

Ansvarig: Vakant

Telefon: 070
E-post: aktivitet@falsterbokanalen.se

Aktivitetskommittén står för båtlivsfrämjandet och samhörigheten mellan medlemmarna i klubben. Vi genomför och planerar aAktivitetskommittén bild 2ktiviteter både på land och i det stora blå.

Aktiviteterna kan vara allt från föreläsningar till eskaderseglingar.

Du är mer än välkommen med uppslag och idéer kring aktiviteter.

I aktivitetskommittén ingår:
Vakant

Du hittar alla planerade aktiviteter i vår evenemangskalender.

Klicka här – Evenemangskalendern

Tävlingskommittén

Ansvarig: Rikard Roth
Telefon: 0706-91 03 83
E-post: tavling@falsterbokanalen.se

 

I Tävlingskommittén ingår:
Jens Listrup
Bertil Grip
Per-Jonas Quist
Peter Larsson

Kontakta någon av medlemmarna i Tävlingskommittén via e-mailadressen ovan.

 

Hamn- & Anläggningskommittén

 

Ansvarig Vakant
Telefon:  070
E-post: hamnen@falsterbokanalen.se

 

 Fbk vill hålla en hög servicenivå till klubbens medlemmar och till hamnens gäster.

 Hamnansvarig och Hamn & Anläggningskommittén ansvarar för underhållet av hamnanläggningarna och fastigheterna och vars huvudsakliga funktion är att:

 • Bibehålla den höga standard som våra anläggningar har genom att utföra nödvändigt underhåll/reparationer/ombyggnader i tid.
 • Förbättra den tekniska standarden där det går att förbättra till rimliga kostnader.
 • Vara kontaktperson för leverantörer, entreprenörer, kommunala och statliga myndigheter inom ramen för FBK verksamhet.
 • För ändamålet tillse genomförande av relevanta egenkontroller och elsäkerhetstester för att identifiera behov av reparationer och förbättringar.
 • Ansvarig för budget, intäkter, hamninvesteringar och upphandling av entreprenörer och tjänster.
 • Förbättra miljön, tillgängligheten och därmed trivseln i hamnen och därmed försäkra att FBK är godkänd enligt myndigheters gällande direktiv.
 • Efter behov och beslut från styrelsen tillföra nya faciliteter som höjer bekvämligheten i hamnen.
 • Hamnansvarig ingår som ledamot i styrelsen och rapporterar till styrelsens ordförande

  I Hamn & Anläggningskommittén ingår:

  – Anders Thulin, projekt
  – Björn Holmgren, projekt
  – Anders Bergqvist, projekt

   

  Informations/Marknads/PR-kommittén

  Ansvarig Elin Meynert
  Telefon: 0735-46 92 47
  E-post: pr@falsterbokanalen.se  

  Informations/Marknads/PR-kommittén ansvarar för kommunikation och information till klubbens medlemmar och intressenter. Kommittén ansvarar även för reklamplatser i hamnområdet samt profilering av vår klubb. I stor utsträckning används idag klubbens hemsida och mail för informationsutbyte.

  I Informationskommittén ingår:
  Inge Kvist
  Rikard Roth (webmaster)

   

  Valberedningen

  Valberedningens ordförande är Peter Malmquist

  Mail: valberedning@falsterbokanalen.se
  Telefon: 0733-44 19 80 

  Övriga medlemmar i valberedningen är:
  Stefan Rosenqvist 0706-20 99 16
  Henrik de Vries  0766-45 30 00

  Valberedningen tar gärna emot förslag på medlemmar som vill arbeta i styrelsen och/eller sitta med i någon av våra kommittér.

   

  Miljö

  Ansvarig: Christer Jakobsson

  Mail: miljo@falsterbokanalen.se
  Telefon:

  Övriga medlemmar är:
  Stefan Rosenqvist
  Robert Lundsten

  Translate »