Välj en sida

Ungdomskommittén

Ansvarig Vile Reischman
Telefon:  0725-54 83 89
E-post: ungdom@falsterbokanalen.se

Ungdomskommittén har till uppgift att bedriva aktiv jollesegling i FBK genom att erbjuda våra juniorer träningseglingar och sommarkurser. Veckoträning arrangeras under sommaren. Se mer info under seglarskolan.

I Ungdomskommittén ingår:
Rikard Roth
Elin Meynert
Kathrin Fremberg
Anders Thulin
Per-Jonas Quist
Martin Strandberg
Jens Heyn Laurberg

 

Aktivitetskommittén

Ansvarig: Vakant

Telefon: 070
E-post: aktivitet@falsterbokanalen.se

Aktivitetskommittén står för båtlivsfrämjandet och samhörigheten mellan medlemmarna i klubben. Vi genomför och planerar aAktivitetskommittén bild 2ktiviteter både på land och i det stora blå.

Aktiviteterna kan vara allt från föreläsningar till eskaderseglingar.

Du är mer än välkommen med uppslag och idéer kring aktiviteter.

I aktivitetskommittén ingår:
Vakant

Du hittar alla planerade aktiviteter i vår evenemangskalender.

Klicka här – Evenemangskalendern

Tävlingskommittén

Ansvarig: Rikard Roth
Telefon: 0706-91 03 83
E-post: tavling@falsterbokanalen.se

 

I Tävlingskommittén ingår:
Jens Listrup
Bertil Grip
Per-Jonas Quist
Peter Larsson

Kontakta någon av medlemmarna i Tävlingskommittén via e-mailadressen ovan.

 

Hamn- & Anläggningskommittén

 

Ansvarig Vakant
Telefon:  070
E-post: hamnen@falsterbokanalen.se

Hamn & Anläggningskommittén ansvarar för underhållet av hamnanläggningarna och fastigheterna. Kommitténs huvudsakliga funktion är att:
– Bibehålla den höga standard som våra anläggningar har genom att utföra nödvändiga reparationer i tid.
– Förbättra den tekniska standarden där det går att förbättra till rimliga kostnader, om möjligt genom klubbtjänst.
– Förbättra miljön, tillgängligheten och därmed trivseln i hamnen och därmed försäkra att FBK är godkänd enligt alla myndigheters direktiv.
– Tillföra nya faciliteter som höjer bekvämligheten i hamnen.
– Genomföra Egenkontroller och Elsäkerhetstester för att identifiera behov av reparationer och förbättringar.

Så mycket som möjligt av arbetet utförs som klubbtjänst under våra tre arbetsdagar på våren och två på hösten. Datum för arbetdagarna meddelas på FBK´s hemsida. Som medlem går det bra att anmäla intresse för specifika arbetsuppgifter och projekt genom att ta del av den information som finns i klubbens projektpärm som finns i Hamnkontoret. Det blir då möjligt att avtala med respektive projektledare att vid behov utföra klubbtjänst på annan tid än de planerade arbetsdagarna.

Vissa bryggor i kanalen har en bryggvärd som har till uppgift att hålla snyggt inom bryggområdet och hålla Hamn & Anläggnings kommittén informerad om eventuella reparationsbehov etc. Vid behov tar medlemmarna upp bryggproblem med bryggvärden som vidrebefordrar dessa till FBK.

I Hamn & Anläggningskommittén ingår:

– Anders Thulin, projekt
– Björn Holmgren, projekt
– Anders Bergqvist, projekt

 

Informations/Marknads/PR-kommittén

Ansvarig Elin Meynert
Telefon: 0735-46 92 47
E-post: pr@falsterbokanalen.se  

Informations/Marknads/PR-kommittén ansvarar för kommunikation och information till klubbens medlemmar och intressenter. Kommittén ansvarar även för reklamplatser i hamnområdet samt profilering av vår klubb. I stor utsträckning används idag klubbens hemsida och mail för informationsutbyte.

I Informationskommittén ingår:
Inge Kvist
Rikard Roth (webmaster)

 

Valberedningen

Valberedningens ordförande är Peter Malmquist

Mail: valberedning@falsterbokanalen.se
Telefon: 0733-44 19 80 

Övriga medlemmar i valberedningen är:
Stefan Rosenqvist 0706-20 99 16
Henrik de Vries  0766-45 30 00

Valberedningen tar gärna emot förslag på medlemmar som vill arbeta i styrelsen och/eller sitta med i någon av våra kommittér.

 

Miljö

Ansvarig: Christer Jakobsson

Mail: miljo@falsterbokanalen.se
Telefon:

Övriga medlemmar är:
Stefan Rosenqvist
Robert Lundsten

Translate »