Ungdomskommittén

Ansvarig Patrick Meynert

 

Telefon:
E-post: ungdom@falsterbokanalen.se

 

Ungdomskommittén har till uppgift att bedriva aktiv jollesegling i FBK genom att erbjuda våra juniorer träningseglingar och sommarkurser. Veckoträning arrangeras under sommaren. Se mer info under seglarskolan.

Seglarskola bild 1

 

I Ungdomskommittén ingår:
Rikard Roth
Ann Kristin Olsvold
Anders Thulin
Per-Jonas Quist

---

 

Aktivitetskommittén

 

Ansvarig: Börje Svensson Widerström

 

Telefon: 0708-45 52 57
E-post: aktivitet@falsterbokanalen.se

 

Aktivitetskommittén står för båtlivsfrämjandet och samhörigheten mellan medlemmarna i klubben. Vi genomför och planerar aAktivitetskommittén bild 2ktiviteter både på land och i det stora blå.

 

Aktiviteterna kan vara allt från föreläsningar till eskaderseglingar.

 

Du är mer än välkommen med uppslag och idéer kring aktiviteter.

 

I aktivitetskommittén ingår:
Börje Svensson Widerström
Ingrid Sommarin
Eva Körner
Eva Kristensson
Lisa Kristensson

 

Du hittar alla planerade aktiviteter i vår evenemangskalender.

 

Klicka här – Evenemangskalendern


 

 

Tävlingskommittén 

 
Ansvarig: Rikard Roth  
Telefon: 070-691 0383
E-post: tavling@falsterbokanalen.se  

I Tävlingskommittén ingår:
Bertil Grip
Per-Jonas Quist
Joakim Lang
Bo Zanichelli
Peter Larsson  

Kontakta någon av medlemmarna i Tävlingskommittén via e-mailadressen ovan.  

 

Hamn- & Anläggningskommittén

 

Ansvarig Björn Andersson

 

Telefon: 
E-post: hamnen@falsterbokanalen.se

 

Hamn & Anläggningskommittén ansvarar för underhållet av hamnanläggningarna och fastigheterna. Kommitténs huvudsakliga funktion är att:
– Bibehålla den höga standard som våra anläggningar har genom att utföra nödvändiga reparationer i tid.
– Förbättra den tekniska standarden där det går att förbättra till rimliga kostnader, om möjligt genom klubbtjänst.
– Förbättra miljön, tillgängligheten och därmed trivseln i hamnen och därmed försäkra att FBK är godkänd enligt alla myndigheters direktiv.
– Tillföra nya faciliteter som höjer bekvämligheten i hamnen.
– Genomföra Egenkontroller och Elsäkerhetstester för att identifiera behov av reparationer och förbättringar.

 

Så mycket som möjligt av arbetet utförs som klubbtjänst under våra tre arbetsdagar på våren och två på hösten. Datum för arbetdagarna meddelas på FBK´s hemsida. Som medlem går det bra att anmäla intresse för specifika arbetsuppgifter och projekt genom att ta del av den information som finns i klubbens projektpärm som finns i Hamnkontoret. Det blir då möjligt att avtala med respektive projektledare att vid behov utföra klubbtjänst på annan tid än de planerade arbetsdagarna.

 

Vissa bryggor i kanalen har en bryggvärd som har till uppgift att hålla snyggt inom bryggområdet och hålla Hamn & Anläggnings kommittén informerad om eventuella reparationsbehov etc. Vid behov tar medlemmarna upp bryggproblem med bryggvärden som vidrebefordrar dessa till FBK.

 

I Hamn & Anläggningskommittén ingår:
– Björn Andersson, projekt
– Janne Jonsson, klubbens båtar och projekt
– Anders Thulin, projekt
– Björn Holmgren, projekt
– Bo Jönsson, projekt
– Anders Bergqvist, projekt

 

---

 

Informations/Marknads/PR-kommittén

 

Ansvarig: Ann Kristin Olsvold

 

Telefon: 0709-16 60 41
E-post: pr@falsterbokanalen.se

 

Informations/Marknads/PR-kommittén ansvarar för kommunikation och information till klubbens medlemmar och intressenter. Kommittén ansvarar även för reklamplatser i hamnområdet samt profilering av vår klubb. I stor utsträckning används idag klubbens hemsida och mail för informationsutbyte.

 

I Informationskommittén ingår:

 

Ann Kristin Olsvold
Inge Kvist
Rikard Rothi (webmaster)

 

 

Valberedningen

Valberedningens ordförande är Gert-Ove Nilsson

Mail: valberedning@falsterbokanalen.se
Telefon: 0705-916168

 

 

Övriga medlemmar i valberedningen är:
Stefan Rosenqvist 070 620 9916

 

Valberedningen tar gärna emot förslag på medlemmar som vill arbeta i styrelsen och/eller sitta med i någon av våra kommittér.

 

Miljö

Ansvarig: Christer Jakobsson

Mail: miljo@falsterbokanalen.se
Telefon: 

 

 

Övriga medlemmar är:
Stefan Rosenqvist 
Robert Lundsten

 

Translate »