Styrelsen


Rickard Sommarin

Rickard Sommarin

Ordförande, Ordinarie ledamot, Ansvarig för Miljö och Säkerhet samt Blå Flagg

Telefon:   0703-342665

E-post: ordf@falsterbokanalen.se eller miljo@falsterbokanalen.se

Rickard valdes in som styrelseledamot 2015 och valdes till ordförande 2016.

Börje Svensson Widerström

Börje Svensson Widerström

Vice Ordförande, Ansvarig för Aktiviteter och Utbildning

Telefon:  0708-455257

E-post: aktivitet@falsterbokanalen.se

Börje har många års erfarenhet av att arbeta i FBK’s styrelse i olika roller. Från årsmötet 2018 Vice Ordförande och med Aktiviteter i och omkring klubben.

Michael Kristensson

Michael Kristensson

Ordinarie ledamot, Anläggningsansvarig för Hamnen

Telefon: 0703-318367

E-post: hamnen@falsterbokanalen.se

Michael valdes in på årsmötet 2016 och ansvarar för Hamnanläggningen.

Christer Jakobsson

Christer Jakobsson

Ordinarie ledamot, ansvarig för Juridik och sekreterare

Telefon: 0707-817813

E-post: styrelsen@falsterbokanalen.se

Christer valdes in på årsmötet 2016. Ansvarar för juridiska frågor.

Rikard Roth

Rikard Roth

Adjungerad ledamot, Ansvarig för Tävlingskommittén samt adjungerad ledamot i Ungdomskommittén

Telefon: 070-691 0383

E-post: tavling@falsterbokanalen.se

Rikard är adjungerad från september 2018 till årsmötet 2019.

Rodika Klinge

Rodika Klinge

Ordinarie ledamot, Kassör

E-post: kassoren@falsterbokanalen.se

Rodika valdes in på ett fyllnadsval under höstmötet 2016. Ansvarar för den ekonomiska redovisningen samt administrativa frågor.

Bosse Körner

Bosse Körner

Suppleant, Anläggningsanvarig klubbhus

Telefon: 0705-12 67 50

E-post: hamnen@falsterbokanalen.se

Bosse valdes som suppleant vid årsmötetin på årsmötet 2017 och är Anläggningsansvarig Klubbhus och övriga byggnader.

Ann Kristin Olsvold

Ann Kristin Olsvold

Suppleant, Ansvarig för Informations-, Marknads- och PR-aktiviteter

Telefon: 0709-166041

E-post: pr@falsterbokanalen.se

Ann Kristin valdes in på årsmötet 2017. Ansvarar för sponsor och PR-aktiviteter samt delaktig i Ungdomssektionen.

Susanne Thomée

Susanne Thomée

Suppleant Ungdomskommittén

 

E-post: ungdom@falsterbokanalen.se

Susanne valdes till suppleant på årsmötet 2018.

Jörn Plato

Jörn Plato

Revisor

E-post: revisor@falsterbokanalen.se

Jörn valdes in på ett tidsbegränsat uppdrag som styrelseledamot på höstmötet 2015. Som aviserades på höstmötet avgick Jörn som styrelseledamot på årsmötet 2016 och fortsätter istället som revisor.

Peter Larsson

Peter Larsson

Revisor

Telefon: 070-5481577

E-post: revisor@falsterbokanalen.se

Peter valdes som revisor på årsmötet 2016.


 

Valberedningen

 

Valberedningens ordförande är Gert-Ove Nilsson

Mail: valberedning@falsterbokanalen.se

Telefon: 0705-916168

Övriga medlemmar i valberedningen är:

Inge Kvist: 0705-456484

Valberedningen tar gärna emot förslag på medlemmar som vill arbeta i styrelsen och/eller sitta med i någon av våra kommittér.

Translate »