Välj en sida

Miljöregler Falsterbokanalen

FBK erinrar om att båtägaren/medlemmen i FBK som samtliga andra båtägare i Sverige har ett långtgående eget ansvar för att följa anvisningar mm i bl a nedanstående länkar för att undvika försämring av vår båtmiljö. Efterlevnaden av miljöreglerna kommer att kontrolleras av FBK med syftet att FBK inte skall komma att betraktas som verksamhetsutövare och därmed riskera att ådra sig, dels ett ansvar för fördjupade markundersökningar, dels ansvar för sanering av aktuella områden för båtuppställningar, båtplatser mm. FBK erinrar vidare om skyldigheten för båtägarna/medlemmarna att kontinuerligt följa information på FBK´s  hemsida och SBU´s särskilda hemsida för båtmiljön (www.batmiljo.se). Vid osäkerhet inför båtarbeten m h t båtmiljön kan förfrågningar göras hos hamnkaptenen

https://batunionen.se/wp-content/uploads/2020/04/Affisch-A3-Vartips.pdf

https://batunionen.se/aktuellt/vartips-for-ett-miljoanpassat-batliv/

https://batmiljo.se/mala-baten/sanera-skrov/

Translate »