Välj en sida

Bäste medlem i FBK

Är detta Kanalhistoria?

Idag kl. 15 kallade Kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman till en presskonferens. Med på denna var även Sjöfartsverkets generaldirektör och andra representanter för staten.

Detta informationsmeddelande till er medlemmar är inget referat och inte heller någon utredning eller svar i frågan från FBK, på det som presenterats. Vårt svar skall ske efter noga utförda analyser och konsekvensutredningar.

Detta informationsmeddelande är föranlett av att vi vill att alla i FBK skall vara medvetna om det som sker och att vi hela tiden verkar för en transparent syn på frågan om vad som skall hända i kanalen och med FBKs verksamhet.

När informationen sjunkit in så vidtar dessutom de politiska diskussionerna i kommunen. Var och en av er medlemmar kan således påverka både genom FBKs utvärdering och inte minst via de politiska partierna.

Frågan om kanalens framtid och en exploatering av denna, för att finansiera underhållet, har varit på vår agenda alldeles för länge nu. Vi välkomnar därför en uppgörelse.

När våra ”informatörer” för någon tid sedan påtalade att ”något var på gång i frågan”, och att FBK inte informerats på något annat sätt än att – ”det kommer att bli bra för er….”, var vi tvungna att agera brett politiskt för att framföra våra synpunkter och krav inför framtiden.

Därför har styrelsen den senaste veckan träffat företrädare för Folkpartiet, Kristdemokraterna, Nya Listan, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Alla har av oss fått samma information och intresset för både FBK och kanalen har varit mycket stort. Vi sätter stort värde på detta nätverk som nu byggts upp.

Moderaterna var inbjudna men tackade nej eftersom all kunskap i denna fråga just nu endast fanns hos L-I Ljungman och Carina Wurtzler. Man ansåg det fel att delta i träffarna när förhandlingarna pågick. Nu vet vi att de verkligen var i sitt slutskede när vi i FBK hade vår ”politikervecka”.

Personligen anser jag det dock ytterst märkligt att vi i FBK inte vare sig tillfrågats eller informerats i frågan eftersom vi dessutom är den enda parten i kanalen idag som betalar för sig. Vårt arrende är 180 000 kr per år. Jag vet att denna fråga, liksom miljösituationen kommer att drivas av de partier som informerats av oss. Kanske hade vår kunskap om småbåtshamnar och båtklubb redan nu ha tagit frågan mer framåt.

När ni nu i media kommer att få ta del av det som presenterats skall ni själva fundera och analysera situationen.

För oss är det viktigt att hela kanalfrågan belyses korrekt och transparent. Inga låsningar till vare sig ”någon hidden agenda” eller annat. En sådan här fråga får annars lätt konspiratoriska följder.

I stort går dagens överenskommelse mellan kommunen och Sjöfartsverket ut på att ”Avsiktsförklaringen” som gäller i 5 år möjliggör en exploatering av kanalområdet med 250 lägenheter och ett Maritimt Center, samtidigt som kanalen rustas upp och farleden består. När planarbetet är avklarat så köper kommunen ”allt” norr om själva bron. Där således FBK har all sin verksamhet idag.

Frågan vad som händer med oss och vår verksamhet under tiden skall diskuteras.

Har ni frågor eller idéer om detta ta gärna upp en konkret dialog med oss i styrelsen.

Styrelsen har sedan länge en kontaktgrupp utsedd och nu väntar vi på att starta arbetet med att se till så att FBK kan få den plats vi behöver för all vår verksamhet.

Som sagt, media kommer nu att ”kabla ut” denna nyhet och ni skall veta att vi står beredda. Kanske är det ändå ett stycke Kanalhistoria som skrivits idag.

Länk till SDS artikel från presskonferensen

Med vänliga hälsningar

Håkan Gerdbo

Ordf. FBK

ordf@falsterbokanalen.se

0727 213170

Translate »