Välj en sida

Bäste medlem i FBKFalsterbokanalen

På denna sida kan du ta del av den formella kallelsen till Årsmötet den 14 februari tillika finner du de motioner, propositionen samt redovisningen av den nyligen genomförda medlemsundersökningen.

Vi ber dig att studera alla dokument, ta del av informationen och vara varmt välkommen till Årsmötet.

Har du inte möjlighet att deltaga på mötet, men ändå vill rösta i frågorna (proposition eller motionerna), kan detta ske via SKRIFTLIG fullmakt. 
Om du önskar lämna en fullmakt (röst) i en specifik fråga, tänk då på att den skall innehålla ditt namn, aktuellt datum, vilken fråga som avses samt givetvis din röst (Ja eller Nej). FULLMAKTEN BÖR LÄMNAS AV DITT OMBUD NÄR DENNE REGISTRERAR SIG I RÖSTLÄNGDEN.

Alla handlingar finns dessutom anslagna i klubbhuset.

Handlingar inför årsmötet (klicka på respektive handling enligt nedan för att ta del av den) :

Välkomna till Årsmötet

Styrelsen FBK

Translate »