Välj en sida

Handlingar inför Årsmötet 2015

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, ska av styrelsen senast två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna via hemsidan och till FBK anmälda e- postadresser. Handlingarna ska även finnas tillgängliga i Hamnkontoret.

Handlingar (klicka på länkarna):

Translate »