Till alla medlemmar i FBK

Avisering om Årsmöte den 26 mars, kl 19.00 i klubbhuset

Höllviken 2014-01-14

Enligt de nya stadgarna som antagits på Höstmötet stipuleras i kapitel 3, paragraf 1 att det numera skall aviseras minst 6 veckor före, att årsmötet skall ske.

Denna information har legat på hemsidan några dagar redan och härmed sker det stadgade ”mail-utskicket”.

Vad som i övrigt gäller för årsmötet finns att läsa i stadgarna som finns på nätet.

———————————

För information kommer styrelsen att lägga en proposition om ett förtydligande av stadgarna, där det talas om sk röstning via fullmakt. Kapitel 3, paragraf 3.

Den exakta ordalydelsen återkommer i handlingarna, men ”andemeningen” är att medlem kan företräda en (1) annan medlem vid omröstning. Inte som det tyvärr har tolkats tidigare att en medlem kan företräda ”flera” fullmakter.

Styrelsen hoppas genom detta nu ha undanröjt alla tvivel i denna fråga och beklagar att detta inte kom med till Höstmötet.

Denna information ges för att undvika motioner i denna fråga, med ovan syfte.

För styrelsen i FBK

Håkan Gerdbo

Ordf

Translate »