Välj en sida

Tack! Ett riktigt STORT TACK, till er alla som på årsmötet visade oss i styrelsen och er själva, att vi skall fortsätta utveckla hamnen och FBK. Nu känns det som om vi verkligen har kastat loss inför framtiden. Nu seglar vi vidare. Seglare och Motorbåtsfolk, reling vid reling.

Höstmötet bjöd ju som nämnts tidigare, på en hel del otrevliga utfall och påhopp från några personer, så det var väl med viss bävan flera av oss gick till årsmötet. Skulle det upprepas? Trycket skulle nog bli hårt på den som valdes till mötesordförande att leda församlingen denna kväll.

Årsmötet blev en uppgörelse med det förgångna. På många olika plan.

Inledningsvis tog Robban Hansson och redovisade den stora medlemsundersökningen som ni själva kan studera på nätet. Tänk er att 54% av medlemmarna engagerat sig i att hjälpa oss framåt. Helt otroligt gensvar som fått även garvade statistiker att häpna. Personligen tror jag att det var många av er som tagit tillfället att via nätet säga er mening, eftersom ni inte vill offra tid på det negativa tugget som blev förhärskande på höstmötet. Men att vi har så många engagerade medlemmar är fantastiskt kul.

Ni skall veta att det ibland känts tungt och verklighetsfrämmande när två gamla före detta ordförande, påhejade av några till i FBK, trott sig vara de enda personerna som sitter på både sanning och fakta om vad som skall göras i FBK. Sagt sig vara talesmän för en majoritet osv. Styrelsen har innerst inne hela tiden vetat att dessa personer varit ute på djupt vatten, men stämningen har tyvärr påverkats negativt. Man har medvetet spridit rykten om splittring i styrelsen osv. Det tråkiga med detta är att man endast i onda avsikter tagit upp negativa saker, letat fel och byggt ”fjäderfabriker” av en liten fjäder och medvetet glömt att påvisa det arbete som lagts ner som ett stort ideellt arbete på många olika plan av andra personer. Personer som velat utveckla verksamheten.

Resultat av enkäten har glädjande nog förpassat detta personliga tyckande och åsikter till de glömdas bakgård nu. Ett tragiskt och patetiskt öde egentligen. Inte ens de flagranta personliga påhoppen fick gehör.

Men nu är detta historia, förpassat dit av en klar majoritet. Nu ser vi framåt istället. Nu har vi kastat loss. Kastat loss för ett framtida FBK helt enkelt! Nu skall vi se framåt!

En bidragande orsak till detta ”paradigmskifte” skall givetvis tillkomma mötesordförande Stefan Skjöld som tillsammans med ”vår” Advokat Jan Axelsson, med fakta och saklighet ledde mötet.

NY ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN OCH KOMMITTÉERNA

Det som varit förhärskande länge är att styrelsen varit både beslutande och verkställande. Den tanken bygger på en gammal idé om hård centralisering av all verksamhet och på att själva beslutsprocessen i viktiga frågor ofta ”kortsluter sig själv”.  Att man centraliserar alla beslut och ”vingklipper” egna initiativ. Till styrelsens bord skulle lyftas alla typer av frågor. Något som jag personligen kallat ”cykelställsnivå” på besluten. Visionerna och framtiden har fått vänta helt enkelt. Antalet skruvhål i väggen som krögaren gjorde var ibland viktigare att diskutera. Så kan det inte hålla på i längden. Det är inte styrelsearbete. Inte i nutid i alla fall. En styrelse kan inte bestå av experter på alla de områden man sätts att besluta i. I synnerhet inte om den skall arbeta med att detaljstyra all verksamhet.

Senaste halvåret har styrelsen därför enhälligt arbetat med att se över sitt eget arbete och hur vi kan både effektivisera, rationalisera, ekonomisera och utveckla hela verksamheten. Förslaget mynnade ut i propositionen som först togs av Höstmötet och nu även av Årsmötet.

Många vill glädjande nog engageras sig i FBK, det visar enkäten. Ett mindre antal är beredda att engagera sig i det tunga styrelsearbetet. Det måste vi ta fasta på. Det måste vara kul och givande att arbeta i en kommitté eller styrgrupp under eget ansvar. Helt enkelt att få vara med och påverka.

Det nya blir, eftersom vi nu skall arbeta mer aktivt med budget och ekonomisk styrning och uppföljning, att de viktiga besluten som skall diskuteras och fattas, nu hanteras i de respektive kommittéerna eller styrgrupper som vi nu kallar dessa. Det är inte naturligt att t.ex. diskutera detaljfrågor om exempelvis UNGDOM eller NÄSET RUNT på styrelsenivå när budget är fasställd och experterna på området kan ta bättre beslut själva. Dessutom snabbare och själva driva på utvecklingen framåt. Det finns inte tid för långbänk eller eget ”tyckande”. Fakta och kunskap skall gälla.

Jag tror att det kommer att bli både roligare, bättre och mer stimulerande att arbeta i Styrgrupperna numera och att vi kan engagera fler medlemmar.

De personerna jag hittills talat med om detta tycker som jag: ÄNTLIGEN skall vi få något att bestämma om själva. Och ta ansvar för. Ett nytt sätt att jobba och ett mera modernt sätt där vi verkligen respekterar de som gör arbetet i praktiken.

På KICK-OFF den 10 mars kommer detta nya arbetssätt att sjösättas och ALLA är välkomna att medverka. Alla tankar och krafter behövs.

Vi kommer att arbeta med fyra huvudgrupper: Ekonomi, Aktivitet, Hamn/Anläggningar och Administration. ”Under” respektive huvudgrupp samlas sedan det som hör under varje grupp.

Den 10:e mars reder vi ut begreppen mer för de inblandade.

 KRITIKEN DÅ?

Styrelsen har fått kritik från några personer för att med det nya arbetssättet ”kuppa” igenom en större centralstyrning.

Inget är mer fel. Jag förstår inte den kritiken eftersom det numera i praktiken innebär att detaljbesluten fattas närmare de som arbetar med dem och av dessa själva, istället för att en ”diffus” styrelse lagt sin ”magiska hand” över verksamheten. Ungdom styr t.ex själva över sin budget och vidtar de beslut som krävs för att klara målen. Vi måste istället bejaka och acceptera att en styrelse inte kan detaljstyra verksamheten som man gjorde förr. Vi skall inte vara rädda för att släppa in nytt folk i huset helt enkelt. Kritiken slår nog tillbaka mot kritikerna istället.

Någon har sagt att det är för mycket ”företagssyn” på verksamheten.

Skulle det vara fel? Vi omsätter så otroligt mycket pengar nu och medlemmarna har rätt att ställa krav på både avkastning och resultat så vi måste också bli mer professionella i vår ledning och syn på omgivningen.

FBK måste moderniseras även här. Bli mer professionella. Om det innebär att se mer ”företagsmässigt” på verksamheten så är detta snarare ett krav.

Skall vi bli en aktiv del i den nya hamnen i Falsterbokanalen, i det nya Marina Centrat, så måste vi verkligen visa oss både som ett ekonomiskt alternativ och handlingskraftiga med en sund ekonomi.

Två personer gnällde på att styrelsen tagit hjälp av experter.

Det vore ytterst förmätet av oss i styrelsen att påstå att vi kan allt om allt. Tiden är förbi när man frågar någon i styrelsen eller revisionen om exempelvis skattelagstiftningen för ideella föreningar eller momsfrågor och reklamskatt. Får man då svaret att ”jag känner någon som känner någon pensionerad expert som tycker… osv. Det håller inte längre. Det är medlemmarnas pengar vi hanterar och de har banne mig rätt att få korrekta svar. Inget tyckande eller önsketänkande. Fakta igen alltså.  Det skulle kosta mer att lyssna till ”felaktiga” råd än att konsultera experter. Så är det bara.

Vi väljer experterna före lekmännen i dessa viktiga frågor. Vi valde att ta steget ut i verkligheten.

Medlemmarna har rätt att kräva fakta och kunskap och har vi inte den tillgänglig så köper vi den. Inte mer komplicerat än att vi använder endast behöriga elektriker eller våtrumsbehöriga. Att neka sig riktig kunskap är att ha alldeles för höga tankar om sig själv.

Skattejuridiken är ett område där vi inte har råd att ”tycka”, tro eller gissa med medlemmarnas pengar och det hoppas jag att alla accepterar. Frågan om vår moms-situation kommer förr eller senare upp till ytan och då måste vi vara beredda att agera.

 NYTT SÄTT ATT STYRELSEARBETA

Den nya styrelsen består av 5 ordinarie medlemmar och 4 suppleanter. På hemsidan kommer ni snart att ha allt uppdaterat.

Tidigare har alltså antalet ledamöter varit större och vi har haft möte i princip varje månad. 12 gånger om året.  Det har varit ett måste eftersom alla små detaljfrågor skulle upp på bordet…. Och ändå har vi missat vissa små beslut.

Nu planerar vi totalt 6 styrelsemöten med Ett budget och planeringsmöte i början och Ett i slutet av året.

Budgeten skall i fortsättningen komma ”underifrån” och slås fast av styrelsen samt vara klar till höstmötet som ju är det mötet där ekonomin skall behandlas och belysas av medlemmarna.

Sedan bestämmer givetvis varje kommitté eller styrgrupp själva hur ofta de skall ha möten.

Målet är att det nu skall mötas och diskuteras mer ofta i grupperna.

 KICK OFF DEN 10 MARS PÅ FBK!

Boka in den dagen. I år är vi i klubbhuset och startar med en allmän genomgång av budget och det nya styrsystemet. Sedan blir det samling i respektive grupper och arbete med planering och sedan en redovisning.

Lunch är beställd och kommer att levereras av MÄRTAS BY THE SEA! Anmäl till Hamnkaptenen eller till kommittéordförande snarast. Dock senast den 7 mars.

 BILTEMA NÄSET RUNT!

Succén fortsätter – och utvecklas! I år är det den 6 juli som gäller. Anmäl på hemsidan!

 FBK,aren MARTIN STRANDBERG BJUDER IN TILL SEMINARIE!

De flesta av er känner nog till Martin, som den mest meriterade medlemmen hittills vad gäller segling. Med två OS och massor av VM i bagaget är det tungt. Numera representerar han MSS, men moderklubben är FBK. Martin driver sedan något år det nya North Sails segelloftet i Lomma.

Nu bjuder han in till att lära oss: SEGLA SNABBARE OCH SÄKRARE!

”Den 13:e mars bjuder North Sails, Martin Strandberg, och LBS, Mats Dahlander in till ett seminarie om båthantering och lagarbete. 
Hur ska man fördela roller och ansvar ombord på en 30-40 fots segelbåt? Vi hoppas kunna ge förslag och idéer på hur man kan strukturera upp besättningsarbetet för att förenkla seglingen. 
Strukturen bygger på tydliga grupper och roller som i sin tur effektiviserar kommunikationen ombord. Detta underlättar t ex när det kommer nytt folk ombord. 
Ett kompendium kommer att delas ut till deltagare som innehåller ett exempel på rollfördelning. 
Anmälan: 
lbs.sailrace@lbs.com

Seminariet riktar sig till ALLA gastar så väl som rorsmän, nybörjare och erfaren. 
Exempel kommer att tas från tre-mans båtar upp till X-35 med åtta personer ombord. Fokus kommer att vara en fem-sju mans besättning. 

Var: North sails Lomma. Tenngatan 15 
När: Onsdagen den 13 Mars kl 19.00 
Kostnad: Gratis 

 2013! NU KÖR VI!

Fortfarande pinas vi av Kung Bore, men vid horisonten ljusnar det. Årsmötet gav styrelsen förtroendet för att fortsätta utveckla FBK och hamnen. Det arbetet har börjat.

Vi ses, om inte förr så den 10 mars på KICK OFF!

Tack för förtroendet!

 Med båthälsningar

Håkan Gerdbo

Ordf FBK

 

 

 

Translate »