Välj en sida

Så då var FBKs årsmöte lagd till handlingarna och den nya styrelsen konstituerad. Ett stort tack till våra avgående revisorer Inge Kvist och Bo Sjölander och ett välkomnande till de nya revisorerna Jörn Plato och Ulf Dahl. Vi hälsar också suppleanten Anders Witlock välkommen. Ett extra stort tack sänder vi till Jonas Svanberg som än en gång höll i mötesklubban och lät den svinga i snabb takt.

Foto: Robban

Translate »