Välj en sida

Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.
Höllviken 2019-02-12

Årets årsmöte kommer att hållas den 28 mars 2019 i FBK,s klubbhus.
Tid 19.00

Handlingarna till mötet tillhandahålles enligt stadgarna.
Styrelsen i FBK

Translate »