Välj en sida

Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.
Höllviken 2024-01-23

Avisering om Årsmöte 2024
Årets Höstmöte kommer att hållas torsdagen den 21 Mars 2024 i FBK:s klubbhus.
Tid 19.00
Handlingarna till mötet tillhandahålles enligt stadgarna.

Styrelsen i FBK

Translate »