Välj en sida

Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.
Höllviken 2018-10-18

Avisering om Höstmötet 2018

Årets Höstmöte kommer att hållas torsdagen den 29 november 2017 i FBK,s klubbhus.
Tid 19.00
Handlingarna till mötet tillhandahålles enligt stadgarna.
Styrelsen i FBK

Detta meddelande publiceras även på hemsidan och på anslagstavlan vid klubbhuset.

Translate »