Välj en sida

Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK.
Höllviken 2019-10-15

Avisering om Höstmöte 2019
Årets Höstmöte kommer att hållas torsdagen den 28 november 2019 i FBK:s klubbhus.
Tid 19.00
Handlingarna till mötet tillhandahålles enligt stadgarna.

Styrelsen i FBK
Detta meddelande publiceras även på hemsidan och på anslagstavlan vid klubbhuset.

Translate »