Välj en sida

Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK. 

Höllviken 2017-02-16 

Avisering om Årsmötet 2017 

Årets årsmöte kommer att hållas den 29 mars 2017 i FBK,s klubbhus. 

Tid 19.00 

Handlingarna till mötet tillhandahålles enligt stadgarna. 

Styrelsen i FBK 

Detta meddelande publiceras även på hemsidan och på anslagstavlan vid klubbhuset

Translate »