Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK. 

Höllviken 2016-09-22

Avisering om Höstmötet 2016 

Årets Höstmöte kommer att hållas den 16 november 2016 i FBK’s klubbhus.

Tid 19.00

Handlingarna till mötet tillhandahålles enligt stadgarna.

Styrelsen i FBK

Detta meddelande publiceras även på hemsidan och på anslagstavlan vid klubbhuset

Translate »