Välj en sida

Nu är det dags för sjösättning äntligen och det slipas , poleras , fixas som bara den.
Sjösättningen medför även mycket arbete efter att båten är i sjön och jag vill flagga för några viktiga saker .

För att vi skal tömma planen som vi inte har rådighet över under sommaren.
När du lämnar landplatsen SKALL platsen vara ordentligt städad. Pallvirke , Burkar , penslar , säckar mm tar du hand om inget löst får vara kvar.
Vaggor , vagnar , stöttor skall det finnas ett avtal med hamnkontoret om för omhändertagande, vaggor och stöttor skall demonteras och läggas på lastpall för att vara hanterbar med lastmaskin samt TYDLIGT märkta med plats nr och tel nr.
Vagnar , vaggor som är i riktigt dåligt skick får inte lämnas kvar , hör med hamnkontoret för en bedömning. Lämnas det trots allt kvar debiteras platsägaren kostnaden för extern entreprenör att forsla bort det kvarlämnade.
Vi skall reparera mast stället på NÖ sidan och alla master MÅSTE bort, vi vet att det från och till ligger master kvar under sommaren , samt att där är master som inte är märkta och därmed svåra att identifiera. Lämnar du din mast kvar så märk den tydligt och meddela hamnkontoret, en temporär mast förvaring kommer anordnas. Klubben svarar inte för skador som uppstår vid tvångs flytt av mast då inte ägaren hörts av eller går att härleda till ägaren.

Inför 2020.
Endast stöttor och vaggor som går att montera isär och läggas på lastpall kan lämnas kvar över sommaren, Vagnar får ägaren själv ombesörja flytt och förvaring av.

TÄNK på miljön vid vår rustningen !!! Kör Mycket Långsamt på hamnplanen ( Dammet )
Vi vill önska er alla en härlig sommar.
Mikael Kristensson.

Translate »