Välj en sida

Östra sidan upptagning 24/9 och 8/10, båda dagrna startar 0800
Så var det dags för upptagning av båten. Till er som ligger på östra sidan organiseras gemensamma upptagningar. Som vanligt gör ni anmälan direkt till Palmblads marin adressen dit är info@palmblads.se
Meddela namn, båtmodell och telefonnummer.

Translate »