Välj en sida

Vi vill uppmärksamma alla på att kommunen har infört bevattningsförbud. Detta gäller också användningen av vatten i hamnen. Alltså är det inte lämpligt att spola av båten under tiden som detta förbud gäller.

Fredagen den 16 juni klockan 07.00 införs bevattningsförbud i Vellinge kommun. Förbudet gäller varje dag tills vidare mellan 07.00 och 22.00. Det kommunala dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck mellan de aktuella klockslagen.

 

Translate »