Välj en sida

Hej Alla medlemmar,

Nu är återigen vår bom till slipen låst.

Du som vill använda slipen behöver nu använda klubbens ”tag” (elektroniska nyckel) för att kunna fälla upp bommen, och du som fäller upp bommen vänligen fäll ner den efter sjösättningen/upptagningen. Bommen skall numera alltid vara stäng och låst.

Kontrollera din tag så den fungerar innan du kommer med båten för att undvika problem.

Fungerar inte din tag så kan du komma in på hamnkontoret och få den uppdaterad.

Har du några frågor så slå en signal eller maila till hamnkontoret.

Vänliga hälsningar / Best Regards
_(\___(\(\_/)/)_(\___
Falsterbokanalens Båtklubb

Stefan Rosenqvist
Hamnkapten
040 45 34 92
070 879 64 40
hamnkontoret@falsterbokanalen.se

Translate »