Efter ett fantastiskt arbete med allt från pålning till finsnickeri så återstår nu finliret innan vår nya brygga står klar för användning.

Foto: Robban Hansson

Translate »