Välj en sida

Det närmaste åren kommer de ske förändringar och förbättringar av våran hamn då kommunen har tagit över arrendet från Sjöfarstverket . Förhoppningsvis blir flera av de investeringsidéer som klubbens visionsgrupp skissat på verklighet.

Vår hamn ligger ju mycket strategiskt till och varje dag under sommarhalvåret passerar en stor
mängd båtar. Några stannar och några seglar eller kör vidare.

Vad är det som får fler båtar att stanna i vår gästhamn?
Många klubbmedlemmar har seglat långt och besökt många gästhamnar genom åren. Det är min förhoppning att vi skall samla ihop all de goda erfarenheter som du har upplevt i andra hamnar för att kunna beskriva en bra bild av den ”optimala gästhamnen”. Med detta underlag kan vi hjälpa kommunens handläggare att prioritera rätt investeringar såväl som hur vi välkomnar gästande båtar på ett ännu bättre sätt.

Hur går vi till väga?
Jag söker dig som vill bidra med dina erfarenheter. Arbetsgruppen bör innehålla max 10 personer med varierande ålder, kön, familjestruktur och båttyp med gemensam nämnare att du har turseglat mycket och har rikligt med gästhamnserfarenheter. Arbetsgruppen kommer ses två till tre gånger under min ledning och med enskilda- och gruppövningar sortera fram nyckelkriterier för en bra gästhamnsupplevelse. Arbetsmötena kommer ske i slutet av mars och april på kvällar eller helger i vårt klubbhus.

Om Du, eller någon i din familj, vill vara med och bidra så skicka ett e-mail mig med en kort beskrivning av dig själv enligt ovan punkter till jens.carl.listrup@gmail.com.

Om det blir för många som vill vara med så kommer jag ta mig friheten att välja medlemmarna för att
få så stor mångfald i gruppen som möjligt. Om det är något du undrar över så är det bara att slå en signal på 073-817 6217
Välkommen
Jens Listrup

Translate »