Välj en sida

Följande utbildningar kan du ta del av under våren. Under våren kommer också utbildningar i HLR och Första hjälpen att gå av stapeln. Dessa kommer upp på denna sida inom kort.

Anmälan till dessa gör du via nedan formlär eller nedan länk till e-post.

——————————————————————————————————————————————

VHF utbildning

Kursstart onsdagen den 21 mars

VHF kursen genomförs vid 2 tillfällen plus skrivning.

Pris. 850 kr plus material (minst 5 deltagare)

Avgift för skrivning tillkommer enligt NFB

Plats: FBK klubbhus
Tid: 18.30
Anmälan: Senast den 16 mars

Det andra tillfället är den 28 mars och skrivning den 4 april.

——————————————————————————————————————————————

Fartygsbefäl klass VIII

Kursstart den 11 april

Fartygsbefälsexamen klass VIII krävs för att få framföra en båt eller ett skepp i kommersiellt syfte i s.k. inre fart med en längd om 6 meter eller mer och en bruttodräktighet under 20 samt för max 12 passagerare. Gäller t.ex. charterbåtar, taxibåtar, arbetsbåtar, transport av dykare, hantverkare, sopbåtar, mindre transportbåtar m.m.

I utbildningen ingår radarkunskap med radarpraktik, författningskunskap, bryggtjänst, stabilitet, passagerarsäkerhet, miljöfrågor sjukvård med HLR och brandskydd m.m.

Förkunskaper:
Denna kurs kräver att man har ett giltig examen motsvarande kustskepparintyg, som ej får vara äldre än 12 månader, samt  VHF-certifikat.

För att erhålla examen krävs läkarintyg som visar på normal hälsa med normalt färgseende och synfält, synskärpa minst 0,8 med korrektion och 0,2 utan korrektion samt normal hörsel. .

7 teoritillfällen (varav 2 till sjöss) + prov
Kurspriset: 3 000 kr + material
Examinationsavgift 1 000 kr
Plats: FBK klubbhus
Tid: 18.30
Anmälan: Senast den 5 april

——————————————————————————————————————————————

Anmäl dig till utbildning

Maila din anmälan här

eller fyll i nedan formulär

Translate »