Välj en sida

Ett stort tack till Vellinge kommuns projektledare för vår kanal, Linda Eriksson samt
kommunalrådet Carina Wutzler.

Linda guidade oss igenom de tankar kommunen har i projektet och öppnar inte minst dörren för oss alla till att både påverka och tycka till.

Sammantaget kan sägas att exploateringen och förändringen syftar till att Falsterbokanalen skall bli än mer allmännyttig – en naturlig mötesplats nära havet som harmoniserar med dagens miljö.

Linda menar också att man har en mycket bra och konstruktiv dialog med FBK, primärt genom Håkan och Pål.

Efter föredraget så var det tid för Q&A där våra medlemmar flitigt ställde frågor som både Linda och Carina besvarade.

Translate »