Välj en sida

BrandsläckareDe flesta är mitt uppe i vårrustningen av våra flytetyg. Inte att förglömma så bör vi också ha med funktionstest av båtens brandsläckare i listan över allt som skall göras.

Kommande onsdag d.v.s. den 13 april är du välkommen att lämna in din/dina brandsläckare på klubbhuset. Vår hamnkapten tar emot dessa mellan kl 08.00-16.30.

Vid inlämnandet skall varje brandsläckare vara märkt (skrivet på tejp eller motsvarande) med namn och telefonnummer. Om något behöver åtgärdas med din brandsläckare så kommer Örestads Brandservice att ta kontakt med dig.

Glöm ej heller att ta med 60 kr per brandsläckare du lämnar in. Detta SKALL betalas vid inlämnandet till Hamnkaptenen.

Har inget annat meddelats så kan du hämta din brandsläckare den 14 april efter klockan 15.00.

Vet du med dig redan idag att du behöver nyinvestera i en brandsläckare så kommer här ett erbjudande från Örestads Brandservice:
2 Kg Pulversläckare som är godkänd för bruk i båt och bil. Inkl. hållare. 350 kr (inkl. moms)

Självklart kan du även testa dina övriga brandsläckare som du har i hem och bil.

Translate »