GOD JUL – GOTT NYTT ÅR!

Dags att summera och se framåt!

År 2014 blev en ny hörnsten i FBK,s nu över 50 år långa historia. Vi säger lite skämtsamt att detta är FBK version 3.0. Version 1.0 var när allt startade, Version 2.0 när vi fick flytbryggorna och Version 3.0 när det nya klubbhuset blev byggt.

2015 BLIR KONSOLIDERINGENS ÅR

FBK lever med tiden och vi utvecklas hela tiden som den moderna båtklubb vi är. En sanning som vi måste leva med och acceptera. Sen kan man ju givetvis ha åsikter om hur och i vilken takt vi skall förändras och det skall så vara. Utan en sund debatt blir det ingen utveckling.

Vi är rätt unika så till vida att vi som en ideell förening och klubb även ”äger” och administrerar en båthamn. På de flesta andra platser är klubb och hamn skilda åt i olika delar. Detta för att man då kan driva hamnen mer ”företagsmässigt” och ta vara på de ekonomiska möjligheterna detta då ger. Men där är inte FBK idag. Personligen tror jag att just denna fråga är det som engagerar många – att en ideell förening skall driva en hamn som kräver mer och mer, både vad gäller utseende, faciliteter, service och allt annat. Nu sköter vi allt detta själva och idag finns inga planer på en ändring. Men över tid så måste nog frågan diskuteras noga. I alla fall när vi vet vad som händer med Kanalprojektet.

År 2014 var ett ”stressigt” år på många sätt. Samtidigt som vi tog upp ”fighten” för att få plats i kommunens och Sjöfartsverkets byggplaner, så ordnade vi med en krog året om som under en 5 årsperiod skall finansiera nybygget. Och det nya huset kom på plats. Samt att vi ”åkte på” att renovera bryggorna inne i kanalen. (Trävirket). Det var på tiden faktiskt. Men vi gjorde mycket mer. (Förutom den vanliga klubbverksamheten med Ungdom och Tävling och Havets dag mm).

I stora drag har detta året inneburit att:

 • • FBK fått ett nytt klubbhus
 • • Toaletterna har renoverats
 • • Bryggorna i kanalen renoverats i allt vad gäller trä
 • • Ny toatömning har installerats för att uppfylla lagens krav
 • • KBV bryggan har lagats och mellanrummen mellan plankorna tätats till
 • • KBV bryggan har fått en ny nock, med träskodd kant, klart innan jul
 • • De gamla gula containrarna tömts och avyttrats
 • • Nytt förråd hyrts av Sjöfartsverket där vi erbjuder mastförvaring inomhus
 • • Den gamla jolleboden avyttrats
 • • Ny sopstation byggts
 • • Ny ”varmdrycksautomat” i nya huset
 • • Förbättrat internet
 • • Området har städats
 • • Mm, mm

Jag skriver absolut inte detta för att vare sig skryta eller ”häva” denna styrelse och alla som varit inblandade i projekten, på något sätt, eller att säga att vi är bäst, snarare för att belysa det faktum att detta hade inte FBK kunnat klara utan att ha engagerat ”utomstående expertis”. Tiden är tyvärr förbi när vi kunde utföra denna typ av arbete på klubbtjänst eller på frivillig väg. Det måste helt enkelt till lite annan typ av styrning av denna verksamhet än vad som behövdes för bara några år sedan. En helt naturlig utveckling således.

Styrelsen har nu gått ifrån den tiden då de själva både var Beslutande och Verkställande.

Jag vet att några anser att ”den gamla klubbkänslan” inte finns som förr och det kan jag bara beklaga att det upplevs så. Tanken är ju istället att FBK har fått de möjligheter, via detta arbete som utförts, för att istället bli en modern båtklubb, med nya klubbkänslor – där både gammal och ung, nya och gamla medlemmar, är lika välkomna. Ett nytt FBK i tiden, men med stolta traditioner. För vi hade inte varit där vi är idag om det inte varit för alla eldsjälar som finns. Heder åt dem och allt arbete som alla lagt ner över åren.

Så stressiga år och så mycket ideellt arbete från många, tar på krafterna för alla på olika sätt och under 2015 är det således lite av ett ”konsoliderings” år. Inga stora projekt planeras utan focus ligger på att via ”aktivitet” få fart på själva klubbverksamheten nu.

Se det som att vi nu skall fylla huset med verksamhet och aktiviteter. Fylla hamnen med liv och rörelse. Verksamhet som kommer ur det intresse och krav som alla medlemmarna visar.

Så ”hemläxan” till alla FBK,are blir nu att fundera ut och föra fram vad ni vill att vi skall göra i huset mm och inom FBK. Ta gärna ett snack med någon av oss i styrelsen eller Hamnkaptenen och låt förslagen på aktiviteter komma fram.

Nu har vi lagt grunden för det nya FBK!

Samtidigt vill jag rikta ett innerligt tack till alla som deltagit i detta förändringsarbete. Vare sig ni arbetat fysiskt eller som de flesta, betalat för sin ”klubbtjänst”. Alla är lika värda i FBK. Och faktiskt lika välkomna! Tack för 2014!

UTVECKLA och minska, VÅR ADMINISTRATION

Vad vi nu kommer att sätta lite mer fokus på är att bli bättre och mer effektiva på det administrativa området. Vi kommer att övergå till ny faktureringsrutin och detta skall lösas med sk. OCR hantering.

Vi kommer att starta fullt ut med det riksomfattande registret och hamnadministrationsprogrammet som heter BAS och som vi kör tillsammans med över 300 andra klubbar i Sverige inom Båtunionen. Ordning och reda i hamnen och på alla hamnplatser.

I samband med detta kommer vi därför att behöva komplettera vårt register på framförallt dessa punkter; Båtens Fabrikat och modell, Längd, Bredd och djup SAMT vilket försäkringsbolag som båten är kopplad till. (Allt detta gäller sedan länge, men vi har inte ordning på detta fullt ut idag). Det är tyvärr så att just ”administration” tar för mycket tid och ”låser fast” Hamnkaptenen vid datan i huset. Bättre ordning och riktiga administrationsverktyg, helt enkelt att medlemmarnas medel används mer effektivt.

Ni kommer att få möjlighet att komplettera era uppgifter inom kort. Separat meddelande om detta kommer.

Detta leder i sin tur till att Hamnkaptenen kan arbeta mer med ”utåtriktad” verksamhet och service till medlemmar och gäster. Vår Hamnkapten Stefan, är en utåtriktad social ”typ” och han skall inte behöva bli en ”kanslist”.

GOTT NYTT 2015!

När detta skrivs har precis stormen Alexander passerat, men den red vi ut. Vatnet var lågt i kanalen och man undrade vem som drog ut proppen?  Samtidigt ser vi att Sjöfartsverket städar upp på bojverkstaden nu. Inte en dag för tidigt. Det gör området ännu lite trevligare. Eller som någon sa mig: Nu ser man ännu mer av de fula gula byggnaderna…. Och hur tråkig som FBK,s omgivning är. (FBK,s hus är röda och vita…..)

Men det påminner oss om att ”något är på G”. Vårt område skall projekteras på något sätt. Hur vet vi inte ännu. Men det tror vi att några andra vet……Det blir en speciellt viktig fråga för oss inför 2015. Vi måste få fram vad de makthavande över området, verkligen har för ”hidden agenda”. Och kanske är den största frågan av alla; Vem eller vilka intressenter är det som håller i trådarna?

Vi har under hela valåret 2014 arbetat med att ”lyfta Kanalfrågan”. Att göra situationen känd för fler än för medlemmarna och naturligtvis spelat vårt spel i detta. Tagit vårt ansvar för FBK och hamnen i framtiden. Vi har inte lämnat politikerna i fred och gör det inte 2015 heller. Men nu är det inget valår så taktiken förändras.

Vi startar redan nu innan jul på nästa fas i detta med ”Kanalprojektet”, då vi har ett första möte med nya ordföranden i kommunens politiska styrgrupp och Byggnadsnämndens ordförande samt den nyanställde projektledaren. Vi är mycket glada för den inbjudan vi fått och tar det som ett tecken på att vi skall kunna se FBK som en viktig part i den framtida hanteringen av Kanalprojektet.

I detta sammanhang vill vi även tacka alla politiker, både de vid makten och i oppositionen för 2014. FBK har nog satt sin prägel på debatten. Vi fortsätter på den inslagna vägen även 2015. Vi backar inte en tum på att FBK skall fylla en viktig funktion även i framtiden i Falsterbokanalen och få den plats vi behöver. Det är vårt nyårslöfte helt enkelt.

Nej, nu vankas det glögg, mys, gemenskap och värme! Jul och sedan nyår!

Ha det så bra och njut så ses vi igen 2015!

Och än en gång: Tack för ett bra 2014!

För styrelsen i FBK

Håkan Gerdbo

Translate »