Just nu har vi många lediga platser. Det finns fortfarande möjlighet att välja dagar som passar dig.

Du får en utförlig instruktion och blir inbjuden till ett informationsmöte om du anmäler dig snarast.
Arbetet består i att visa gäster hur man hittar toaletter duschar och sopstation samt ta emot hamnavgiften under två dagar.
Hamnvärdskapet är det lättaste sättet att göra klubbtjänst på.
Alla med hamnplats är skyldiga att göra klubbtjänst. Det kostar 1 200 kr att köpa sig fri.

Hälsningar FBK styrelse

Translate »