Välj en sida

Nu är tiden då vissa vårrustar sina båtar på andras bekostnad och jag förstår att andra hamnar har haft påhälsning i medlemsbåtar på land.
Jag vill uppmana er alla att öka er tillsyn av er egen och även grannarnas båt.
Uppfällda badstegar bör man kanske låsa och land stegen / pallen bör vara borta eller ordentligt låst.
Tips jag fick från mitt försäkringsbolag var att inte låsa sittbrunnen och tömma båten på stöldbegärligt gods. Tjuvarnas huvudnyckel (kofot) inte bara öppnar utan står ofta för den största skadan.
Utombordare är väldigt eftertraktade och stölden sker ofta i två steg, kapar bultarna, skaffar lämplig transport, sen är det bara att lyfta och åka. Så kolla era låsbultar.

Snart är det dags för vårrustning.
Med vänlig hälsning
Mikael Kristensson
Hamnansvarig FBK

Translate »