2018 01 23 kan vi konstatera att hamnen är nästan fullbelagd och det har vi inte varit bortskämda med och att det nu blir kö för nya båtägare som söker båtplats och medlemskap i FBK.
Vi har en intern kölista med båtplatsbyten som nu Stefan sitter och påtar med och det är inte lätt som ett 5/7 spel.
Prioriteringen för platsbyte eller nya ansökningar om båtplats är Båtens bredd, längd, djup.
Anledningen till att nu vara tydlig med prioriteringarna är att vi kanske har en bred och lång plats men inte djupet eller att vägen in till platsen inte är djup nog, samt att många byter båtar och väldigt sällan blir båten då mindre.
Vi planerar för att få muddrat till 3 m i alla bassänger och det är lättare sagt än gjort, vattendom och placering av muddermassor samt finansiering inte minst.
Det beslutade och beställda pålningsarbetet på H-bryggan som skall vara i gång under Mars/April månad (enligt entreprenören) medger inga ytterligare investeringar i nya platser som var önskat och tänkt. Om det nu inte dyker upp någon som vill sponsra klubben med 100 tusen till 4 nya stora motorbåts platser förstås, önska får man ju.
Önskelistan på förbättringar och investeringar börjar bli väldigt lång och vi får glädjas åt det som vi nu gör och invänta vad som kommer ut av kommunens och Sjöfartsverkets förhandlingar och beslut vilket är avgörande för framtida investeringar.

Med vänlig hälsning
Falsterbokanalens Båtklubb
Hamnansvarig
Mikael Kristensson

Translate »