Söndagen den 31 juli arrangeras Havets Dag vid Falsterbokanalens småbåtshamn. Detta är fjärde året i ordningen som Havets Dag arrangeras i Falsterbokanalen och för vart år som går blir evenemanget allt mer välbesökt.

Arrangemangen under Havets dag pågår mellan 10.00-15.00 i området kring Falsterbokanalens småbåtshamn.

Havet runt Falsterbohalvön både påverkar oss alla och påverkas av oss alla, oavsett om man är bofast eller en gästande turist.

Huvudsyftet med dagen är att belysa havets betydelse som livsmiljö och särskilt uppmärksamma förändringarna i denna samt att visa på det ökade skyddsbehovet för vårt marina kulturlandskap. Dessutom kommer olika verksamheter, som har sin anknytning till havet, att presentera sig.

Havet runt Falsterbohalvön är synnerligen viktigt dels som fortplantningsområde för många fiskarter, dels från kulturhistorisk synpunkt då här finns stenåldersboplatser, medeltida skeppsvrak mm.

Klicka på nedan länkar för att ta del av mer information:
Programmet
Områdesöversikten
Sill & Nubbes specialmeny
Pressmeddelande

Translate »