Välj en sida

Vi vill med detta inlägg informera dig om organisationen Havsresan, en helt ideell organisation knuten till Lunds Universitet och som varit verksam i 25 år. Havsresan har gjort stora skillnader när det kommer till vår miljö och kulturarv längs våra kuster och i våra hav. Vi vill också lyfta fram årets projekt inom Havsresan, det kulturhistoriskt intressanta WWII-Airborn. Se längre ner i inlägget för mer information.

Havsresan gästar Falsterbokanalen och kommer att nyttja en del av våra och Sjöfartsverkets faciliteter. Som det allmännyttiga projekt det är så har både FBK och Sjöfartsverket valt att sponsra med sina resurser, se nedan.

Mellan söndagen den 10 maj kl 15.00 och söndagen den 17 maj kl 15.00 kommer vårt klubbhus ej vara abonnerbar. Havsresans deltagare kommer att nyttja lokalen under denna tid…MEN…alla och envar är mer än välkomna till att komma ner och vara med oss och kan oxå nyttja lokalen. På kvällarna kommer säkerligen mången upptäckt och fynd att diskuteras och presenteras, vi kan utlova många spännande historier.

Under lördagen den 16 maj (från kl 12.00) är dock lokalen helt abonnerad av Havsresan.

De båtar som kommer att vara med under projektet kommer att ligga vid KBV samt inne i vår inre bassäng. Vår bunkringsbrygga kommer också att nyttjas, båtarna är dock till havs under dagtid 🙂

Som säkert inte kunnat undgå dig så är medias intresse för de flygplan från andra världskriget som vi funnit mycket stor, detta är inte utan anledning, intresset har sitt fokus i vår gemensamma historia, men en annan inte helt oväsentlig aspekt är säkerhet. En del av dessa flygplan, som nu vilar på havets botten, var aktiva i ett krig och bar på en last för sitt krigssyfte. Havsresan kommer, förutom att bevaka allas intresse för vårt kulturarv, även att arbeta för att dessa platser säkras.

Idén för WWII-Airborn hamnade på planeringsbordet redan inför 2008 års projekt, det realiserades dock först under Havsresan 2012. Det här året var en riktig succé för Havsresan, framgången berodde bl.a. på det enorma engagemanget. Förutom näringsliv, kommun och privata resurser så gästades även projektet av Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Trots det rigorösa engagemanget så hann vi inte fullfölja varje möjlighet som uppmärksammats och det är av denna anledning som vi nu planlägger WWII-Airborn, ett fokuserat och välplanerat projekt som enbart kan fullföljas med din hjälp.


Under projektet kommer Havsresan också fokusera på miljörelaterade problem bl.a. Spökgarn.

Translate »