Välj en sida

Till alla medlemmar har jag en Önskan / Fråga .

Jag är ansvarig för hamnanläggningen och ser till att den är hel och fungerar som ni förväntar er ( efter grund förutsättningarna ) det är för en man ett väldigt stort arbete som tar mycket tid för mig , men är samtidigt väldigt roligt och inspirerande med många varierande sysslor så som .
– Stänga hamnen på hösten.
– Starta upp allt på våren.
– Leda och fördela arbete på arbetsdagarna.
– Skaffa material till de olika arbetena.
– Bygga och reparera sådant som är slitet och trasigt.
– Skapa nya projekt som ökar vår hamns anseende och attraktion.

Vi står inför en framtid med stora förändringar som är riktigt spännande att få vara en del av, om nu kommunen och Sjöfartsverket kan bli överens.

Jag söker någon / några, som är händiga och vill och kan vara med i Hamnkommittén och hjälpa mig i detta arbete som är viktigt för hamnen och oss alla medlemmar.

Känner du / ni att det skulle finnas tid och intresse för detta så hör av dig till mig på alternativt :
Mail. hamnkontoret@falsterbokanalen.se
Eller : 0703 318367

Hälsningar
Micke

Translate »