Välj en sida

Dags att utbilda dig?
Kanske har det under säsongen kommit upp frågor som gör att du skulle vilja förkovra dig i navigation eller hyra båt utomlands. FBK startar kurserna i oktober. Här finns information kring Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF men vi arrangerar även andra kurser vid intresse.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Förarintyg
Pris 2200 kr exkl material och examination
Start onsdagen 18 oktober kl 18:30

INNEHÅLL
Kursen innehåller:
– Svenska sjökort, symboler och förkortningar
– Navigering (grunder)
– Lämplig båtutrustning
– Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
– Miljö
– Väder och vind
– Lagar och regler
– Knopar
– Fyrar och landmärken

UPPLÄGG
Innefattar 8 träffar varav 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid examinationstillfället.

Båtpraktik (rekommenderas men är inget krav) kan anordnas i samband med kursen till en kostnad av ca (ej fastställt) kronor. Eller om det arrangeras av klubben.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.

KURSLEDARE
Henrik de Vries/Lars Georgsson/Pär Edholm

KURSMATERIAL

Kursmaterial kan du beställa av Henrik via mail henrik@yachtschool.se eller på bryggboden.se, ange Yachtschool som referens

Ett komplett paket utbildningsmaterial Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare
– transportör
– Övningssjökort 931 (väst)
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

BRA ATT VETA
Vid godkänd examination får du en stämpel i din blå intygsbok eller så kan du beställa intygskort. Hyr du båt utomlands är boken/kortet ett måste.
Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

KustskepparIntyg
Pris 2200 kr exkl material och examination
Start kl 18:30 10 Januari 2024

UPPLÄGG
Innefattar 8 träffar varav 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften betalas till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och ev. intygsbok vid examinationstillfället.

Innehåll
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och sjömansskap.

Mål
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst 4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer . Kursen avslutas med en uppskrivning inför NFB (nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator.

Förkunskaper
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik. Krav för examination är fyllda 15 år.

Kursledare
Henrik de Vries/Lars Georgsson/Pär Edholm

Kursmaterial
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg men ett nytt sjökort. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)(samma som Förarintyg)
– Passare
– transportör
– Övningssjökort 93 (väst)
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

VHF-SRC Din livlina till land
Pris 1200 kr inkl material
Start datum, mars

INNEHÅLL OCH MÅL
Att erhålla grundläggande kunskaper för VHF/SCR-certifikat.
Kursen hjälper dig till ett säkrare sätt att hålla kontakt på sjön – med telefon, väderinformation, trafikvarningar etc.
. Allmänt om VHF och VHF-nätet
– DSC, GMDSS
– Sjösäkerhet och radiotrafik.
– Nödtrafik.

UPPLÄGG
Kursen omfattar tre sammankomster med teori och radioträning samt en träff med skrivning. Övningsfrågor på nätet.

FÖRKUNSKAPER
Det enda som behövs är ett stort intresse!

KURSLEDARE
Henrik de Vries

KURSMATERIAL
Inte fastställt

BRA ATT VETA
Teori och skrivning vid fjärde träffen med av NFB godkänd provförrättare. Avgiften betalas direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss!
Anmälan till henrik@yachtschool.se

Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

 

 

Translate »