Här kommer lite bilder från det gångna höstmötet, ett referat kan utläsas ur senaste nyhetsbrev.

Foto. Inge Kvist

Translate »