Sjösättningen medför även mycket arbete efter att båten är i sjön och jag vill flagga för några viktiga saker . Alla båtar skall vara från landplatsen senast 30/5. Städning av uppställningsplanen startar 31/5. Detta görs för att FBK har inte tillgång till detta område under sommaren.
När du lämnar landplatsen SKALL platsen vara ordentligt städad. Pallvirke , Burkar , penslar , säckar mm tar du hand om, inget löst får vara kvar. Kvarlämnat skräp debiteras med en miljöavgift på 500 kr .
För kvarlämnade vaggor , vagnar , stöttor skall det finnas ett avtal om förvaring med hamnkontoret. Vaggor och stöttor skall demonteras och läggas på lastpall för att vara hanterbar med lastmaskin samt TYDLIGT märkta med plats nr och tel nr. Vaggor ,vagnar , stöttor kommer att placeras på förberedd plats och det är således inte tillåtet att lämpa av vid strandkant.
Vagnar , vaggor som är i riktigt dåligt skick får inte lämnas kvar , hör med hamnkontoret för en bedömning. Lämnas det trots allt kvar debiteras platsägaren kostnaden för extern entreprenör att forsla bort det kvarlämnade.
Vi skall reparera maststället på NÖ sidan och alla master MÅSTE bort. Vi vet att det från och till ligger master kvar under sommaren , samt att det finns master som inte är märkta och därmed svåra att identifiera ägaren till. Lämnar du din mast kvar så märk den tydligt och meddela hamnkontoret, en temporär mast förvaring kommer anordnas. Klubben svarar inte för skador som uppstår vid tvångsflytt av mast då inte ägaren går att nå.

Inför 2020.
Endast stöttor och vaggor som går att montera isär och läggas på lastpall kan lämnas kvar över sommaren, Vagnar får ägaren själv ombesörja flytt och förvaring av.
TÄNK på miljön vid vårrustningen!!! Kör Mycket Långsamt på hamnplanen ( dammet )
Vi vill önska er alla en härlig sommar.
Mikael Kristensson.

Translate »