Välj en sida

Information från hamnkapten Stefan

Det närmar sig att båtarna skall tas upp, alla vaggor kommer att flyttas ut på sina platser på östra sidan med början på fredag 15/9.

Det kommer att vara lite förändringar på östra sidan då några båtar blir flyttade till mer lämpliga platser då vi har större och större båtar att ta hand om. De som blir flyttade kommer att kontaktas så hör du inget så är det samma platsnummer som förra vintern.

De som har ställt trailers eller annat på östra sidan och inte har vinterplats där, kontakta hamnkontoret omgående.

Du som inte har fått vinterplats och vill ha, kontakta hamnkontoret.

Följande tider gäller vintern 2017-2018

Alla båtar skall vara upptagna senast 31/10-17, de som skall ligga kvar i sjön måste kontakta hamnkontoret för tilldelning av vinterplats i sjön.

Viktigt är att alla båtar i kanalen är borta senast 31/10-17 då vi börjar lyfta y-bommarna.

Landplats på Östra sidan 15/9-17 till 31/5-18

Landplats på Västra sidan 15/9-17 till 15/5-18

Palmblads Marinservice har upptagning med rabatterat pris Lördagen 30/9 och Lördagen14/10.

Anmälan till hamnkontoret@falsterbokanalen.se med namn och båt och platsnummer.

Kontakta hamnkapten för upptagning på västra sidan.

Translate »