Alla på östra sidan som inte har sjösatt eller har vagga/vagn kvar.
Som de flesta vet sedan tidigare så skall östra sidan vara tömd på båtar/vaggor senast den 31 maj 2018 då vårt avtal med Sjöfartsverket upphör 1/6-18.
(Upptagningen till hösten kan påbörjas 15/9-18 då vi har nästa års avtal)
Kontakta hamnkontoret om du vill ha kvar din vagga/vagn under sommaren 2018 på planen för information om vilka regler som gäller.

De som har anmält, betalt, tydligt märkt sin vagga/vagn med platsnummer, namn och telefonnummer kommer att få vaggan/vagnen flyttad från sin plats och tillbaka igen till hösten för 500.-. Tag själv hand om alla lösa plankor stegar m.m. innan 31/5. Alla som skall ha sin vagga kvar låt den stå kvar på sin plats.

Ni som inte hinner eller kan sjösätta inom utsatt tid, tag kontakt med Hamnkontoret och Palmblads marinservice 040-45 05 64  för att flytta båten in på Palmblads tomt (om där finns plats). Vänligen respektera tiderna för klubbens framtida avtal.

Om något är oklart kontakta mig.
Thomas Törnqvist
Hamnkapten
040 –  45 34 92
070 – 879 64 40
hamnkontoret@falsterbokanalen.se

Translate »